7W - освітня платформа

7w освітня платформа

Система спрямована на:

створення нового навчального простору, місця, де учні та вчителі хочуть пізнавати нове, працювати і спілкуватися.

формування сучасного типу вчителя, вчителя-коуча, який не тільки викладає предмет, але і допомагає учням засвоювати і практикувати знання, досягати цілей у навчанні та особистісному розвитку.

використання сучасного контенту для навчання, що дає базу для отримання комплексних сучасних теоретичних і практичних знань.

залучення передових навчальних технологій, що дозволяють об'єднувати і одночасно відпрацьовувати сучасні компетенції.

створення системи ефективного управління школами та їх реальної автономії.

створення сучасної законодавчої бази системи освіти.

задоволення запитів і очікувань всіх "замовників" освіти – дітей, батьків, ВНЗ, роботодавців, суспільства, держави.

7w

Система враховує головні світові тренди:

Новий дизайн освітнього простору.

7 базових принципів навчального середовища.

Залучення 7 ключових стейкхолдерів.

7 маркетингових завдань освіти: чому вчити, ким вчити, як вчити, навіщо вчити, як керувати, як фінансувати і яким буде кінцевий результат.

7 пріоритетних результатів системи освіти.

7 індикаторів оцінювання успішності, фінансування і співвідношення «ціна-якість».

7D вимірювань.

7w 7w 7w 7w 7w 7w 7w 7w 7w 7w освіта в Україні

 

Що таке освітня платформа 7W?


7W – освітня платформа, що уособлює цікавий простір, відповідаючи на сім ключових запитань – what, where, why, when, who, win, world (що, де, для чого, коли, хто, перемога в світі). Тому 7W – це в першу чергу унікальний освітній сайт, адже інші освітні платформи не надають подібних можливостей як для вчителів, так і для учнів, її батьків та всіх, кому небайдуже майбутнє освіти в Україні.
Що сьогодні представляє собою освіта в Україні? На жаль, ситуація залишає бажати кращого. Застарілі методи навчання вже давно перестали задовольняти всіх замовників – державу, бізнес, ВНЗ, науку та й громадськість в цілому – адже навчання в школі не надає таких необхідних в житті кожної людини знань, навичок та компетенцій.
Освіта в Україні потребує реформ! Саме тому створено освітні платформи, 7W з-поміж яких так яскраво вирізняється. Освітній сайт 7W пропонує інноваційні способи навчання та практичні ідеї щодо їх реалізації. Разом із фундаментальними знаннями, учні також мають отримувати сучасні знання, компетенції та практичні навички. Вже сміливо можна заявляти про перехід від навчання знань до навчання порозуміння, від предметної системи викладання до кейс-уроків, від формату офлайн до онлайн, від обов’язку до мотивації та, в кінці кінців, від процесів до результатів.
Освітня платформа 7W – це цільові кроки, спрямовані до якнайшвидшого досягнення мети. 7W базується на семи принципах «до» – довіра, доступність, достойність, доброзичливість, додаткова реальність, досягнення та do it! Дійсно, чому б не зробити це прямо тут і зараз – нарешті кардинально змінити освіту України, досягнувши світового рівня. Закликаємо приєднатися до процесу змін всіх небайдужих – майбутнє освіти України залежить від кожного!